Aanpak website Zorgon

Een van de labels van Quoratio Groep was toe aan update van hun website. In een brainstorm met een deel van hun team, bepaalden we wat erbij moest en vooral wat er weg kon. Vervolgens leverden we een voorstel voor nieuwe indeling en copy aan.

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: Quoratio Groep
Bekijk de website