Communicatieadviseur VIPP GGZ

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. De regeling draagt onder andere bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over het zorgproces, medicatieveiligheid en de inzet van e-health.

Ik werk aan de interne en externe communicatie. Website, video’s, nieuwsbrieven, LinkedIn, community …

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: de Nederlandse ggz
Bekijk de website