Copywriting en vertaling

Voor het nieuwste project van multimedia collectief en non-profit productiebureau Tales of Us verzorgden we diverse vertalingen naar het Nederlands. Akesi en de Congorivier  is geïnspireerd op mythes en wijsheid van oorspronkelijke bewoners van het Congobekken. Een indrukwekkende productie.

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: Tales of Us
Website van Tales of Us