Redigeren e-book

Vallei-orgasme is een platform voor seksuele wijsheid. Ze willen minimaal 30.000 vrouwen en mannen (lhbtiqa+) in Nederland en Vlaanderen trainen in de technieken van het vallei-orgasme. Wij redigeerden het Q&A document en gaven advies over te maken aanpassingen.

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: Vallei
Download het e-book