Webscan en aanpak website

In de loop der jaren was er – door het brede aanbod – wat wildgroei ontstaan op de site van het NCJ. Hard nodig om het kaf van het koren te scheiden. Als scrummaster pakte ik met klein team de navigatie, look and feel en deel van de copy aan. Ook ontwikkelden we procedures en handleidingen om de website goed te onderhouden.

Categorie: Copywriting
Opdrachtgever: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Bekijk deze website